องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โพธิ์ใหญ่ 12 ม.ย. 66 89
กิจกรรมการเข้าเเถวหน้าเสาธงเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 12 ม.ย. 66 92
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 29 มี.ค. 66 104
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจริยาธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 15 พ.ย. 65 194
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 15 พ.ย. 65 194
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 17 มี.ค. 65 352
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมตรฐานทางจริยธรรม 17 มี.ค. 65 358
ประมวลจริยธรรม 4 ส.ค. 63 611