องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 17 มี.ค. 65 142
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมตรฐานทางจริยธรรม 17 มี.ค. 65 151
ประมวลจริยธรรม 4 ส.ค. 63 394