องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

โครงการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณวัดพนมนิมิต บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณวัดพนมนิมิต บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 12 ตำบลโพ... วันที่ 17 มิ.ย. 65 (ดูู 123)

โครงการป้องกันความปลอดภัยทางถนน หน้าสถานศึกษา

โครงการป้องกันความปลอดภัยทางถนน หน้าสถานศึกษา ร.ร.โนนชัยศรีหนองเเคน และ ร.ร.บ้านโพธิ์ใหญ่ วันจันทร์ - วันศ... วันที่ 11 ก.พ. 65 (ดูู 183)

โครงการเเผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ... วันที่ 11 ก.พ. 65 (ดูู 203)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ (ครั้งเเรก)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ (ครั้งเเรก)... วันที่ 12 ม.ค. 65 (ดูู 228)

กิจกรรมอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กปน.รปภ.และ อสม. (เขตที่ 6 กรณีเลือกตั้งเพิ่มเติม)

วันที่ 6 มกราคม 2565 กิจกรรมอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กปน.รปภ.และ อสม. (เขตที่ 6 กรณีเลือกตั้งเพิ่มเต... วันที่ 12 ม.ค. 65 (ดูู 204)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 64 - วันที่ 4 มกราคม 2565 ... วันที่ 12 ม.ค. 65 (ดูู 191)

สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ... วันที่ 12 ม.ค. 65 (ดูู 210)

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโพธิ์ใหญ่ ... วันที่ 12 ม.ค. 65 (ดูู 205)

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 283)

โครงการเยียมบ้านเยียมใจ ปีงบประมาณ 2562

โครงการเยียมบ้านเยียมใจ ปีงบประมาณ 2562... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 391)

โครงการและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

โครงการและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 367)

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบ รั้วรอบขอบชิดครอบครัวสุขสันต์

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบ รั้วรอบขอบชิดครอบครัวสุขสันต์... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 370)

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวดดอกหญ้า

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวดดอกหญ้า... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 356)

โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอกไม้ประดับในงานต่างๆ

โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอกไม้ประดับในงานต่างๆ... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 382)

โครงการอบรมการผูกผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการผูกผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 367)

โครงการยาดมพิมเสนน้ำ

โครงการยาดมพิมเสนน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 387)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 371)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วตำบลโพธิ์ใหญ่ บูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์ อสม.ตำบลโพธิ์ใหญ่ ดำเนิ... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 387)

โครงการไม้นวดผ่อนคลายกระบอกไม้ไผ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ร่วมโครงการไม้นวดผ่อนคลายกระบอกไม้ไผ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 383)

โครงการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ร่วมกิจกรรมโครงการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 508)