องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

โครงการเยียมบ้านเยียมใจ ปีงบประมาณ 2562

โครงการเยียมบ้านเยียมใจ ปีงบประมาณ 2562... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 100)

โครงการและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

โครงการและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 87)

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบ รั้วรอบขอบชิดครอบครัวสุขสันต์

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบ รั้วรอบขอบชิดครอบครัวสุขสันต์... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 91)

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวดดอกหญ้า

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวดดอกหญ้า... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 89)

โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอกไม้ประดับในงานต่างๆ

โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอกไม้ประดับในงานต่างๆ... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 93)

โครงการอบรมการผูกผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการผูกผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 91)

โครงการยาดมพิมเสนน้ำ

โครงการยาดมพิมเสนน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 91)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 90)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วตำบลโพธิ์ใหญ่ บูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์ อสม.ตำบลโพธิ์ใหญ่ ดำเนิ... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 102)

โครงการไม้นวดผ่อนคลายกระบอกไม้ไผ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ร่วมโครงการไม้นวดผ่อนคลายกระบอกไม้ไผ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 101)

โครงการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ร่วมกิจกรรมโครงการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 106)

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 105)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.โพธิ์ใหญ่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 484)

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริเวณสน... วันที่ 23 ต.ค. 58 (ดูู 457)

โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558... วันที่ 1 ก.ค. 58 (ดูู 554)

นายอำเภอพนมไพร นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยวาตภัยและแจกถุงยังชีพให้ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง วันที่ 16 มิ.ย.58

นายอำเภอพนมไพร นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยวาตภัยแล... วันที่ 17 มิ.ย. 58 (ดูู 1111)

โรงเรียนเครื่อข่าย 7 อรหันต์ฟันดี วันที่ 16 มิถุนายน 2558

โรงเรียนเครื่อข่าย 7 อรหันต์ฟันดี วันที่ 16 มิถุนายน 2558... วันที่ 17 มิ.ย. 58 (ดูู 456)

การตรวจรับรองมาตฐานประจำปี 2557

การตรวจรับรองมาตฐานประจำปี 2557... วันที่ 16 มิ.ย. 58 (ดูู 446)

ร่วมส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

ร่วมส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558... วันที่ 11 มิ.ย. 58 (ดูู 965)

กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ปี 2558

ทิ้งขยะให้เป็นที่บ้านเมืองจะได้น่าอยู่... วันที่ 1 พ.ค. 58 (ดูู 3558)