องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 9 พ.ย. 65 63
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ นายบุญเลิศ ชมภูวงศ์ เลขานุการ นายก อบต. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อพร โกกระบูรณ์ ผู้สูงอายุ บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 13 พร้อมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุค่ะ 21 ต.ค. 65 76
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮค่ะ 21 ต.ค. 65 70
ายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่บ่อทิ้งขยะ บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ 21 ต.ค. 65 77
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 20 ต.ค. 65 77
กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 20 ต.ค. 65 70
โครงการอบรมสัมนาการจัดทำเเผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ำ 14 ก.ย. 65 101
โครงการเยี่ยมบ้าน บ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ก.ย. 65 94
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 14 ก.ย. 65 97
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 27 มิ.ย. 65 151
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเก่บุคคลที่ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 27 มิ.ย. 65 147
การลดใช้พลังงาน 27 มิ.ย. 65 141
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 27 มิ.ย. 65 138
มาตรการการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 27 มิ.ย. 65 144
รายงานผลการมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำ 2564 27 มิ.ย. 65 144
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2564 24 มิ.ย. 65 152
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 21 มิ.ย. 65 145
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2564 20 มิ.ย. 65 150
รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงาน (ไฟฟ้า) 20 มิ.ย. 65 137
โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา 16 มิ.ย. 65 155
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พ.ค. 65 165
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมเเสดงความอาลัยงานฌาปนกิจศพ พ่อสา ศิริวรรณ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 พร้อมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ???????? 21 ม.ย. 65 176
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกให้บริการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ และซ่อมเเซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะที่ชำรุด บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่พี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนค่ะ ??????????? 21 ม.ย. 65 168
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า วัชพืช ตัดเเต่งต้นไม้ เก็บขยะ บริเวณสวนสาธารณะ (หนองสิม) บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด >>เพื่อความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 21 ม.ย. 65 172
วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อสอน บุตรเกต ผู้สูงอายุ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุค่ะ 21 ม.ย. 65 178
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ รับแจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่ (ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ หรือ โทร.043-030-165) 21 ม.ย. 65 170
วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565 เวลา​ 09.45 น.​ นายสุเทพ​ พิมพิรัตน์​ นายอำเภอพนมไพร​ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.โพธิ์ใหญ่ค่ะ 21 ม.ย. 65 167
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 21 ม.ย. 65 174
วันที่ 12 เมษายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์ใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 / 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 21 ม.ย. 65 169
วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้สนับสนุนรถดับเพลิงช่วยดับไฟ เพื่อระงับเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 124 เเละ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลนาชม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 21 ม.ย. 65 174