องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเเก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" 22 ก.ค. 64 0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้เพื่อประดับในงานพิธีต่างๆ 22 ก.ค. 64 0
โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 22 ก.ค. 64 0
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ 20 ก.ค. 64 3
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 ก.ค. 64 11
ประกาศรายงานการเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 9 มิ.ย. 64 25
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564 7 มิ.ย. 64 27
พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลวันสงการนต์ ประจำปี 2564 15 ม.ย. 64 33
โครงการวันผู้สูงอายุ ปี 2564 15 ม.ย. 64 36
โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย สุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ปี 2564 15 ม.ย. 64 39
โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 15 ม.ย. 64 39
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง Asphalt Concrete 21 ม.ค. 64 68
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete 15 ม.ค. 64 73
ประกาศ รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 12 ม.ค. 64 62
ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน 4 ม.ค. 64 64
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง 24 ธ.ค. 63 81
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. 24 ธ.ค. 63 75
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 ธ.ค. 63 66
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 ธ.ค. 63 101
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 1 ธ.ค. 63 91
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 1 ธ.ค. 63 81
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 1 ธ.ค. 63 74
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 26 พ.ย. 63 76
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 26 พ.ย. 63 78
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 26 พ.ย. 63 72
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 26 พ.ย. 63 80
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 24 พ.ย. 63 77
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 116
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 100
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 103