องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการอบรมสัมนาการจัดทำเเผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ำ 14 ก.ย. 65 16
โครงการเยี่ยมบ้าน บ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ก.ย. 65 12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 14 ก.ย. 65 13
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 27 มิ.ย. 65 66
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเก่บุคคลที่ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 27 มิ.ย. 65 63
การลดใช้พลังงาน 27 มิ.ย. 65 63
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 27 มิ.ย. 65 56
มาตรการการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 27 มิ.ย. 65 61
รายงานผลการมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำ 2564 27 มิ.ย. 65 62
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2564 24 มิ.ย. 65 69
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 21 มิ.ย. 65 66
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2564 20 มิ.ย. 65 68
รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงาน (ไฟฟ้า) 20 มิ.ย. 65 60
โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา 16 มิ.ย. 65 73
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พ.ค. 65 81
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมเเสดงความอาลัยงานฌาปนกิจศพ พ่อสา ศิริวรรณ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 พร้อมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ???????? 21 ม.ย. 65 94
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกให้บริการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ และซ่อมเเซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะที่ชำรุด บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่พี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนค่ะ ??????????? 21 ม.ย. 65 89
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า วัชพืช ตัดเเต่งต้นไม้ เก็บขยะ บริเวณสวนสาธารณะ (หนองสิม) บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด >>เพื่อความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 21 ม.ย. 65 94
วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อสอน บุตรเกต ผู้สูงอายุ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุค่ะ 21 ม.ย. 65 96
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ รับแจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่ (ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ หรือ โทร.043-030-165) 21 ม.ย. 65 96
วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565 เวลา​ 09.45 น.​ นายสุเทพ​ พิมพิรัตน์​ นายอำเภอพนมไพร​ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.โพธิ์ใหญ่ค่ะ 21 ม.ย. 65 87
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 21 ม.ย. 65 89
วันที่ 12 เมษายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์ใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 / 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 21 ม.ย. 65 87
วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้สนับสนุนรถดับเพลิงช่วยดับไฟ เพื่อระงับเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 124 เเละ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลนาชม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 21 ม.ย. 65 91
วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้า ณ สนามฟุตชอล บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 11 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่พี่น้องประชาชนค่ะ ???????????? 12 ม.ย. 65 101
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 บริเวรหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ค่ะ 12 ม.ย. 65 92
วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้กู้ชีพ อบต.โพธิ์ใหญ่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงบ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 3 , บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 และบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ค่ะ **องค์การบริหารส่วน 12 ม.ย. 65 91
วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้า อบต.โพธิ์ใหญ่ จัดเตรียมสถานที่จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 บริเวรหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 12 ม.ย. 65 100
วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย 65 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ ออกเยี่ยมประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ วัดวารีอุดม บ้านท่าโพธิ์ท่าไฮ หมู่ที่ 12 ม.ย. 65 102
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้กู้ชีพ อบต.โพธิ์ใหญ่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ค่ะ **องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ รักและห่วงใยทุกๆคน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด 12 ม.ย. 65 94