องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

ช่องทางแจ้งเรื่อง

ทุจริตหน่วยงานภาครัฐ

กรอกข้อมูลเพื่อส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่รับเรื่อง


เรื่องที่แจ้งเหตุการทุจริต :  
ชื่อ :  
สกุล :  
เบอร์โทรติดต่อกลับ :  
อีเมล์ติดต่อกลับ :  
กรอกแบบฟอร์มแจ้งเรื่องทุจริต :  
ส่งเอกสาร :  
คลิก เพื่อเพิ่มไฟล์เอกสารแนบ
อักขระ :  
  ผู้แจ้งเรื่องทุจริตตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก

ขอขอบพระคุณที่แจ้งเหตุพบเห็นการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ