องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 ก.ย. 64 380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบเททับหน้า) บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 8) 9 ส.ค. 64 391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนชัยศรี หมู่ 14 และโครงการปรับปรุงป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64 391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 ส.ค. 64 381
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ส.ค. 63 490
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5,7,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 62 586
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่6,หมู่12 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่6และหมู่14 11 ม.ค. 62 529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงลูกรังภายในหมุ่บ้าน บ้านบัวงามหมู่ที่ 10 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านท่าโพธิ์ หมู่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 62 560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4บ้านยางเดียว 13 มิ.ย. 61 548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20 มี.ค. 61 542
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เททับหน้า)บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านโนนชัยศรีหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 61 561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมดินหน้าโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ หมู่ที่11 12 ก.พ. 61 598
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(เททับหน้า)หมู่ 1-4 12 ก.พ. 61 551
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,9,10,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 61 605
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรังในที่สาธารณะประโยชน์ หนองสิม หมู่3 16 ม.ค. 61 521
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ยกระดับถนน) หมู่ 4 4 ธ.ค. 60 565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ยกระดับถนน) หมู่ 1 4 ธ.ค. 60 539
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 6 หมู่ 8 4 ธ.ค. 60 514
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 14 4 ธ.ค. 60 518
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 4 ธ.ค. 60 511
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 4 ธ.ค. 60 530
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 4 ธ.ค. 60 518
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 4 ธ.ค. 60 581
ก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 23 มิ.ย. 60 1861
ซ่อมสร้างถนนยางพารา แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 23 มิ.ย. 60 612
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ที่9,หมู่ที่ 11 10 พ.ย. 59 631
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่1 10 พ.ย. 59 622
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 12 ต.ค. 59 627
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่1 12 ต.ค. 59 621