องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมตรฐานทางจริยธรรม


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมตรฐานทางจริยธรรม


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 17 มีนาคม 65 View : 359
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :