อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร


แผนยุทธศาสตร์
การป้องกันการทุจริต
Sonw
Sonw
Sonw
Sonw
นายชาตรี ป้องโล่ห์
นายก อบต.โพธิ์ใหญ่
นางพิมพ์ชาญา แก้วประโคน
รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่
นางปภัสสร โพธิ์เคน
รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่
นายบุญเลิศ ชมภูวงศ์
เลขานุการนายก อบต.โพธิ์ใหญ่
ส.ต.ท.สุทิน ดีดวงเเก้ว
ปลัด อบต.โพธิ์ใหญ่
มาตรการส่งเสริมโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Sonw
Sonw

Sonw

Sonw
Sonw
Sonw
 

Sonw
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 4
วันนี้ 1
วานนี้ 7
เดือนนี้ 153
เดือนก่อน 170
ปีนี้ 1,901
ปีก่อน 2,874