องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: โครงการฝึกอบรมสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โพธิ์ใหญ่


โครงการฝึกอบรมสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 เมษายน 66 View : 89
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :