องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5
 
ติดต่อเรา


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ที่อยู่ : ม.14 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

หมายเลขโทรศัพท์ :โทรศัพท์ : 0-43030-165  โทร 0-4366-8724 
สำนักปลัด ต่อ 13
กองคลัง    ต่อ 14
กองช่าง    ต่อ 15
กองการศึกษา ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
  e-mail: info@phoyai.go.th 
 

 ติดต่อเราผ่าน โซเชียล 


แผนที่ตำบลโพธิ์ใหญ่

 
ปักหมุดแผนที่

 
View : 1176