องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 21 มี.ค. 66 113
เเผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 20 ม.ย. 65 307