องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอย 6 เดือนเเรกประจำปีงบประมาณ 2566 10 ม.ย. 66 39
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 31 มี.ค. 66 65
รายงานการประเมินผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) 31 มี.ค. 66 43
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 31 มี.ค. 66 46
โครงการ "มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล" 7 มี.ค. 66 60
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 1 ม.ย. 65 292
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 11 ก.พ. 65 400