องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 17 มิ.ย. 65 72
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 18 พ.ค. 65 82
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 18 พ.ค. 65 90
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 18 พ.ค. 65 96
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 18 พ.ค. 65 92
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ม.ย. 65 108
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 1 ม.ย. 65 116
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ 28 มี.ค. 65 122
นโยบายไม่รับของขวัญ 25 มี.ค. 65 132
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบ 25 มี.ค. 65 128
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 17 มี.ค. 65 135
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 17 มี.ค. 65 135
แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 9 ก.พ. 65 153
เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 9 ก.พ. 65 200