องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 26 ม.ย. 66 33
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 12 ม.ย. 66 36
รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 4 ม.ย. 66 140
รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 23 มี.ค. 66 43
เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 8 ก.พ. 66 96
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 17 มิ.ย. 65 223
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 18 พ.ค. 65 230
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 18 พ.ค. 65 233
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 18 พ.ค. 65 246
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 18 พ.ค. 65 231
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ม.ย. 65 259
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 1 ม.ย. 65 278
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ 28 มี.ค. 65 277
นโยบายไม่รับของขวัญ 25 มี.ค. 65 312
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบ 25 มี.ค. 65 280
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 17 มี.ค. 65 273
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 17 มี.ค. 65 279
แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 9 ก.พ. 65 292
เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 9 ก.พ. 65 361