องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 23 มิ.ย. 64 21
ข้อบัญญัติงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 23 มิ.ย. 64 22