องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 7 ม.ย. 65 114
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 11 ส.ค. 63 373