องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562-2564


แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ.doc   29 ก.ค. 63 53
ส่วนที่ 2 โครงการ กิจกรรม มาตรการ.doc   29 ก.ค. 63 47
ส่วนที่ 1.doc   29 ก.ค. 63 53
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผน.docx   3 ส.ค. 63 49
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.docx   3 ส.ค. 63 45
คำนำและสารบัญแผนป้องกันการทุจริต 2562-2564.docx   3 ส.ค. 63 45
  View : 156
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :