องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: ผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)


ผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 66 View : 83
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :