องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 เมษายน 66 View : 92
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :