องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 เมษายน 66 View : 95
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :