องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 31 มีนาคม 66 View : 117
มาตรการส่งเสริมโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565  (ดู 449)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565  (ดู 365)
โครงการ "มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล"  (ดู 111)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565  (ดู 97)
รายงานการประเมินผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2565)  (ดู 93)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 117)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอย 6 เดือนเเรกประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 90)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :