องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เเจ้งเบาะเเส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เเจ้งเบาะเเส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 23 มีนาคม 66 View : 51
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :