องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: โครงการ "มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล"


โครงการ "มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล"


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 มีนาคม 66 View : 60
มาตรการส่งเสริมโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565  (ดู 400)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565  (ดู 292)
โครงการ "มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล"  (ดู 60)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565  (ดู 46)
รายงานการประเมินผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2565)  (ดู 43)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 65)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอย 6 เดือนเเรกประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 39)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :