องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน


รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 /2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 66 View : 164
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 352)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ดู 367)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 354)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ดู 347)
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  (ดู 164)
กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการของ อบต.โพธิ์ใหญ่  (ดู 132)
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่   (ดู 118)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :