องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่


เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 66 View : 96
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :