องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.โพธิ์ใหญ่ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 พฤษภาคม 65 View : 234
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :