องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 65 View : 259
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :