องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 65 View : 354
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 352)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ดู 367)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 354)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ดู 347)
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  (ดู 163)
กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการของ อบต.โพธิ์ใหญ่  (ดู 132)
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่   (ดู 118)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :