องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 65 View : 278
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :