องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 65 View : 50
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :