องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 22
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :