องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 25
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :