องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ.2562-2564


แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ.2562-2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ.doc   9 ส.ค. 64 10
ส่วนที่ 2 โครงการ กิจกรรม มาตรการ.doc   9 ส.ค. 64 10
ส่วนที่ 1.doc   9 ส.ค. 64 10
คำนำและสารบัญแผนป้องกันการทุจริต 2562-2564.doc   9 ส.ค. 64 10
ปกแผน ปปท..doc   9 ส.ค. 64 0
  View : 20
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :