องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563   23 มิ.ย. 64 11
  View : 21
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :