องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ 2564


ข้อบัญญัติงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ 2564
-กำลังปรับปรังข้อมูล-

  View : 23
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :