องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
http://www.pr.moi.go.th/citizenknowledge.htm

วันที่ : 11 สิงหาคม 63 View : 573
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :