องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจตามการบริ.docx   4 ส.ค. 63 69
  View : 127
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :