อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรม
Sonw
Sonw
Sonw
Sonw
Sonw
นายเผด็จ สลักศิลป์
นายก อบต.โพธิ์ใหญ่
นายสถิตย์ อ่อนสวาท
รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่
นายคำภา โพธิวรรณา
รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่
นายเจริญ เรืองมนตรี
เลขานุการนายก อบต.โพธิ์ใหญ่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
Sonw
Sonw

Sonw

Sonw
Sonw
Sonw
 

สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 4
วันนี้ 8
วานนี้ 10
เดือนนี้ 233
เดือนก่อน 246
ปีนี้ 1,884
ปีก่อน 2,173